kraje_CR

Hasičský záchranný sbor České republiky

Tyto stránky slouží jako virtuální asistenční centrum pomoci v souvislosti s aktuálně probíhající epidemií nemoci covid-19. Najdete zde textové a audiovizuální materiály, které jsou důvěryhodným a odborným zdrojem informací. Mohou vás podpořit v aktivním zvládání současné situace, v běžných denních starostech, ale i v nejtěžších chvílích.

Aktualizace:

1.3.2021 – startujeme na www.tvhasici.cz

Stránky vznikly z podnětu Rady vlády pro duševní zdraví, která navrhla zapojení psychologické služby HZS ČR do psychologické podpory obecné populace. Toto opatření bylo přijato v Usnesení vlády České republiky č. 1183 ze dne 16. 11. 2020.

Na přípravě stránek se podílí psychologická služba HZS ČR, sekce prevence a civilní nouzové připravenosti HZS ČR, lékaři Letecké záchranné služby (Armády ČR) a Vojenský zdravotní ústav. Audiovizuální podobu zpracovává oddělení dokumentace HZS ČR.Odpovědi od plic

Výpovědi pracovníků z terénu. Podávají reálný obraz toho, jaké je to být v roli pomáhajícího v průběhu epidemie covid-19. Bez příkras a bez retuše.


Odpovědi od plic

Výpovědi pracovníků z terénu. Podávají reálný obraz toho, jaké je to být v roli pomáhajícího v průběhu epidemie covid-19. Bez příkras a bez retuše.


Co víme o virech a pandemiích

Okolo nás se nachází velmi rozmanitý, okem neviditelný svět. Jeho součástí jsou i viry. V prvním díle minisérie Viry si představíme tyto jednoduché mikroorganismy, jejich cyklus života a působení na člověka.


Co víme o virech a pandemiích

Okolo nás se nachází velmi rozmanitý, okem neviditelný svět. Jeho součástí jsou i viry. V prvním díle minisérie Viry si představíme tyto jednoduché mikroorganismy, jejich cyklus života a působení na člověka.

Rozumíme očkování?

Jaká je historie očkování a kdo vymyslel první vakcínu? A jak očkování vůbec funguje? Je potřeba se očkování bát nebo se mu dokonce vyhýbat? Pojďte nahlédnout a dozvíte se více o fungování vakcín a jejích přínosech.
Pomáhání pomáhá

Jak mohu pomoci sobě i druhým? Každý můžeme něco udělat, abychom se cítili lépe. Když pomáháme, nejsme bezmocní.

V těžké chvíli spolu

Kontakt s blízkými během náročných životních situací je jednou ze základních potřeb. Jak zůstat v kontaktu se svými blízkými, kteří jsou hospitalizováni nebo v izolaci? Možnosti vzájemné podpory při umírání a co dělat, když náš blízký zemřel.Když nejsem ve své kůži

Jedná se o praktické postupy, které pomáhají zmírnit nepříjemné reakce na stres a budovat odolnost. Co dělat, když nemůžeme usnout, když nás bolí hlava, nebo je toho na nás prostě moc?
Uvedená cvičení mohou být užitečným nástrojem pro záchranáře, pracovníky v první linii a lidi, kteří jsou pod zvýšenou zátěží. Cvičení jsou dostupná ve dvou verzích (audio/video).Když nejsem ve své kůži

Jedná se o praktické postupy, které pomáhají zmírnit nepříjemné reakce na stres a budovat odolnost. Co dělat, když nemůžeme usnout, když nás bolí hlava, nebo je toho na nás prostě moc?
Uvedená cvičení mohou být užitečným nástrojem pro záchranáře, pracovníky v první linii a lidi, kteří jsou pod zvýšenou zátěží. Cvičení jsou dostupná ve dvou verzích (audio/video).
Stres, emoce a my

Každé naše prožívání se projevuje v našem těle, má svou fyziologii. Když jsme se stresu, využíváme obranné mechanismy. Při dlouhodobém a/nebo silném stresu nám však nemusí stačit. Jak můžeme naši podpořit odolnost?

Proč věříme nesmyslům

Svět kolem nás nahlížíme skrze vlastní jedinečnou síť zkušeností a znalostí. Ta nám pomáhá se ve svém životě orientovat a cítit se jistě. Takové nahlížení nás ale také může vést k omylům, zvlášť když se dostáváme do zcela nových a nečekaných situací. Jak můžeme v takových chvílích znovu získat pocit bezpečí a jistoty? 

Pro děti a rodiče

Knihy, pohádkové příběhy, doporučení a pracovní materiály, které mohou být užitečné pro děti a jejich pečující osoby.

Pojďme si povídat

Jak vnímají „dobu koronavirovou“ některé osobnosti, např. historik, spisovatel či nemocniční kaplan? Inspirativní rozhovory, které osobitým způsobem moderuje herec Jiří Dvořák.


Kudy dál

Odkazy na spolupracující organizace

a mobilní aplikace, které obsahují

další užitečné informace a kontakty v krizi.


Kudy dál

Odkazy na spolupracující organizace

a mobilní aplikace, které obsahují

další užitečné informace a kontakty v krizi.