Předmětem činnosti IOO je poskytování přímé i nepřímé podpory HZS ČR při plnění a organizování úkolů ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, požární ochrany, civilního nouzového plánování a krizového řízení.
Ve dnech 17. – 25. května 2023 se v Institutu ochrany obyvatelstva uskutečnil výcvik pro velitele zásahu nazvaný „International Course for Incident Commanders“. Akce se konala pod záštitou Organizace pro zákaz chemických zbraní (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW), garanci výcviku zajišťovalo GŘ HZS ČR a Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Výcviku se zúčastnilo 18 specialistů z 11 států světa (Alžírsko, Argentina, Bangladéš, Burundi, Česká republika, Filipíny, Jordánsko, Keňa, Kostarika, Malajsie, Namibie, Nigérie, Panama, Rumunsko a Španělsko). Účastníci z Afriky jsou zároveň součástí projektu „Posílení reakce na mimořádnou chemickou událost“, kde Institut zajišťuje odborný výcvik pro Východoafrické společenství přímo v Ugandě.
Ukrytí obyvatelstva v České republice
Ukrytím obyvatelstva rozumíme opatření sloužící k jeho ochraně proti účinkům a následkům velkých chemických nebo radiačních havárií. 
Výjezdová skupina chemické laboratoře Institutu ochrany obyvatelstva zařadila od 1. 8. 2023 do služby nové technické vozidlo s označením TA-L2CH na podvozku Mercedes-Benz Sprinter. Vůz dodala firma THT Polička. Tato mobilní laboratoř umožňuje detekci, identifikaci a odběr nebezpečných CBRN látek při mimořádných událostech, především na území Pardubického a Hradeckého kraje. Nicméně v případě potřeby je možné výjezdovou skupinu chemické laboratoře IOO vyslat s tímto vozidlem kamkoliv na území ČR, kde by nestačily schopnosti a vybavení ostatních chemických laboratoří HZS ČR.
Krátký video sestřih z kurzu radiační ochrany, který se konal od 26. do 30. června 2023 v prostorách Institutu ochrany obyvatelstva.
Krátká reportáž z workshopu RadTech 2023, které proběhla ve dnech 17. a 18. května na letišti ve Vyškově. Cílem akce, kterou pořádala firma NUVIA byla prezentace široké palety letecké, mobilní a stacionární techniky pro monitorování radiační situace se zaměřením na praktické ukázky lokalizace zdroje ionizujícího záření v terénu. Oficiální záštitu nad celou akcí pak převzala rektorka Univerzity obrany brig. Gen. Prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D. a generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genpor. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA. Hasičský záchranný sbor, konkrétně HZS JMK, Institut ochrany obyvatelstva a Záchranný útvar, zde prezentovali vybavení pro zásahy s přítomností zdroje ionizujícího záření a kontaminace radioaktivními látkami. K vidění byly ruční přístroje, mobilní monitorovací vozidla, portálové detektory pro měření kontaminace osob a techniky a stanoviště dekontaminace osob a techniky.
Krátká reportáž z historicky prvního výcviku příslušníků chemických laboratoří v prostředí s reálnou kontamiancí radioaktivními látkami, která proběhla na chemickém cvičiti speciálního zařízení Institutu ochrany obyvatelstva na Borečku.