INSTITUT OCHRANY OBYVATELSTVA

  • Organizujeme a realizujeme mezinárodní výcviky v oblasti CBRN ochrany, a to zejména v rámci OPCW a v rámci NATO.

  • Vyvíjíme a testujeme nové technologie pro varování, informování a ochranu obyvatelstva.

  • Plníme úkoly mobilní i stacionární laboratoře. (CBRN, jišťování příčin vzniku požárů)

  • Jsme vzdělávacím zařízením Hasičského záchranného sboru ČR.

  • Zpracováváme GIS data využívaná složkami integrovaného záchranného systému a provozujeme centrální datový sklad.

  • Sledujeme světové vývojové trendy, zpracováváme návrhy implementací do podmínek ČR.