Informace pro PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ PRO DOČASNÉ NOUZOVÉ PŘÍSTŘEŠÍ
(UBYTOVÁNÍ)

A: POČET UBYTOVANÝCH DO 20 OSOB

1. Organizační opatření

– prokazatelně seznámit ubytované se zásadami chování z hlediska požární bezpečnosti
– zabezpečit volnou únikovou cestu (tzn. neuzamčené z prostoru ubytování)
– označit únikovou cestu

2. Hlásiče požáru – doporučené

– doporučuje se umístit v prostoru dočasného nouzového přístřeší zařízení autonomní detekce a signalizace (hlásič požáru)

3. Hasicí přístroje

– v prostoru pro ubytované zabezpečit dostupnost minimálně 1 přenosného práškového hasicího přístroje s hasicí schopností 21 A (lze využít stávající provozuschopné hasicí přístroje v zařízení)
– označit umístění přenosného hasicího přístroje, pokud není viditelný

B: POČET UBYTOVANÝCH 21 AŽ 75 OSOB

1. Organizační opatření

– prokazatelně seznámit ubytované se zásadami chování z hlediska požární bezpečnosti
– zabezpečit minimálně 2 volné únikové cesty (tzn. neuzamčené z prostoru ubytování)
– označit únikové cesty

2. Hlásiče požáru

– prostory pro dočasné nouzové přístřeší zabezpečit zařízením autonomní detekce a signalizace (hlásič požáru)
– pokud nejsou prostory vybaveny stávající elektrickou požární signalizací, umístit v prostoru nouzového ubytování alespoň hlásiče požáru
– hlásiče požáru umístit v prostoru s lůžky (např. pokoje) a na únikové cestě
– hlásiče požáru se dále doporučuje umístit i v prostoru plnící funkci společenské místnosti, kuchyně apod.
– v rozsáhlých prostorech umístit hlásiče požáru v počtu 1 kus na 50 m2
– v krajním případě, pokud nelze zařízení z technických důvodů zabezpečit hlásiči požáru, stanovit minimálně organizační opatření pravidelnými třídenními kontrolami proškolenou osobou od odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany (v případě volné kapacity příslušníkem HZS kraje)
  – předmětem pravidelné třídenní kontroly bude minimálně:
    – zajištění volných únikových cest

    – označení únikových cest

    – zabezpečení dostatečného počtu přenosných hasicích přístrojů

    – zabezpečení dostupnosti přenosných hasicích přístrojů

    – označení umístění přenosných hasicích přístrojů

3. Hasicí přístroje

– v prostoru pro ubytované zabezpečit dostupnost minimálně 1 přenosného práškového hasicího přístroje s hasicí schopností 21 A na každých započatých 25 ubytovaných osob (lze využít stávající provozuschopné hasicí přístroje v zařízení)
– označit umístění přenosného hasicího přístroje, pokud není viditelný

C: POČET UBYTOVANÝCH NAD 75 OSOB

1. Organizační opatření

– zkontaktovat místně příslušný hasičský záchranný sbor kraje pro konzultační prohlídku ubytování
– prokazatelně seznámit ubytované se zásadami chování z hlediska požární bezpečnosti
– zabezpečit minimálně 2 volné únikové cesty (tzn. neuzamčené z prostoru ubytování)
– označit únikové cesty

2. Hlásiče požáru

– prostory pro dočasné nouzové přístřeší zabezpečit zařízením autonomní detekce a signalizace (hlásič požáru)

– pokud nejsou prostory vybaveny stávající elektrickou požární signalizací, umístit v prostoru nouzového ubytování alespoň hlásiče požáru, doporučuje se instalovat hlásiče požáru vzájemně komunikující (hlásiče požáru umožňující jejich vzájemné bezdrátové propojení)

– hlásiče požáru umístit v prostoru s lůžky (např. pokoje) a na únikové cestě

– hlásiče požáru se dále doporučuje umístit i v prostoru plnící funkci společenské místnosti, kuchyně apod.

– v rozsáhlých prostorech umístit hlásiče požáru v počtu 1 kus na 50 m2

– v krajním případě, pokud nelze zařízení z technických důvodů zabezpečit hlásiči požáru, stanovit minimálně organizační opatření pravidelnými třídenními kontrolami proškolenou osobou od odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany
  – předmětem pravidelné třídenní kontroly bude minimálně:

    – zajištění volných únikových cest

    – označení únikových cest

    – zabezpečení dostatečného počtu přenosných hasicích přístrojů

    – zabezpečení dostupnosti přenosných hasicích přístrojů

    – označení umístění přenosných hasicích přístrojů

3. Hasicí přístroje

– v prostoru pro ubytované zabezpečit dostupnost minimálně 1 přenosného práškového hasicího přístroje s hasicí schopností 21 A na každých započatých 25 ubytovaných osob (lze využít stávající provozuschopné hasicí přístroje v zařízení)
– označit umístění přenosného hasicího přístroje, pokud není viditelný