Informace pro ubytované

UŽIVATEL ZAŘÍZENÍ PRO NOUZOVÉ UBYTOVÁNÍ

ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE

– Elektrické spotřebiče (varné konvice, elektrické plotýnky, ohřívače, ponorné vařiče) nenechávejte při provozu bez dozoru

– Po použití vždy vytáhněte kabel ze zásuvky

– Nezakrývejte elektrické přímotopy (sušení prádla)

– Mobilní telefony, notebooky při nabíjení nepokládejte na hořlavé materiály

– Nepřetěžujte zásuvky požíváním větších počtu rozdvojek

DODRŽUJTE PŘÍKAZY A ZÁKAZY

– Kouřit můžete pouze na vyhrazených místech
– Nepoužívejte otevřený oheň
– Udržujte pořádek
– Nepoškozujte věcné prostředky požární ochrany – hasicí přístroje

BEZPEČNOST NA ÚNIKOVÝCH CESTÁCH

– Seznamte se s únikovými cestami, se směry úniku
– Udržujte volné únikové cesty, neblokujte dveře
– Nezužujte únikové cesty, udržujte pořádek

MV – GŘ HZS ČR, březen 2022