Informace pro HZS KRAJE

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE

  • distribuovat informační leták GŘ provozovatelům zařízení pro dočasné nouzové přístřeší

  • poskytovat konzultace provozovatelům zařízení pro dočasné nouzové přístřeší

  • provádět konzultační prohlídky v zařízeních pro dočasné nouzové přístřeší nad 75 osob a v těchto zařízeních zkontrolovat a komunikovat s provozovatelem stanovení požadavků požární bezpečnosti v rozsahu:

  • zajištění volných únikových cest
  • zabezpečení minimálně dvou únikových cest
  • označení únikových cest
  • provozuschopnost stávající elektrické požární signalizace nebo instalaci a funkčnost vzájemně komunikujících požárních hlásičů
  • umístění hlásičů požáru alespoň v prostorech s lůžky a na únikové cestě
  • zabezpečení dostatečného počtu přenosných hasicích přístrojů a zabezpečení jejich dostupnosti
  • označení umístění přenosných hasicích přístrojů
Hasicak_02