Dočasné nouzové přístřeší

apartment02-right

Dokument stanovuje minimální požadavky požární bezpečnosti na zařízení sloužící pro dočasné nouzové přístřeší z hlediska uživatele zařízení, provozovatele zařízení a HZS kraje.

apartment-left

požadavky požární ochrany:

MV – GŘ HZS ČR, březen 2022